قطعات
نمایش

نمایش دادن همه 11 نتیجه

Sort by

فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 130 هزارتومان
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 150 هزارتومان 
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو 180  هزار تومان  
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو130 هزار تومان  
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو130 هزار تومان وزن گردن بین 1  تا 3 کیلو می باشد. بعد از…
فروش به صورت کیلویی
فروش به صورت کیلویی
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو 220 هزار تومان
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 125 هزار تومان وزن راسته بین 1 تا 3 کیلو می باشد. بعد از…
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو  120  هزار تومان وزن گردن بین 1  تا 3 کیلو می باشد. بعد…

گرد ران بره ماده

150,000 تومان

دنبالچه بره ماده

120,000 تومان

سبد خرید

تماس با ایران میتز