شقه
نمایش

نمایش دادن همه 3 نتیجه

Sort by

فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 140هزار تومان وزن شقه بین 5 تا 10 کیلو می باشد. بعد از وزن…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 130 هزار تومان وزن شقه بین 7 تا 14 کیلو می…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 125هزار تومان وزن شقه بین 8 تا 12 کیلو می باشد.…

سبد خرید

تماس با ایران میتز