قطعات
نمایش

نمایش دادن همه 11 نتیجه

Sort by

فروش به صورت کیلویی
فروش به صورت کیلویی 
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو 180  هزار تومان  
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو130 هزار تومان  
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو130 هزار تومان وزن گردن بین 1  تا 3 کیلو می باشد. بعد از…
فروش بصورت کیلویی - به ازای هر کیلو 155 هزار تومان
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو 220 هزار تومان
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 120 هزار تومان وزن راسته بین 1 تا 3 کیلو می…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 150 هزار تومان وزن گردران بین  2 تا 4 کیلو می…

سبد خرید

تماس با ایران میتز