لاشه
نمایش

نمایش دادن همه 8 نتیجه

Sort by

فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 105 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  75 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 85 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 95 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 77  هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 83 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 92 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  100 هزار تومان وزن لاشه بین 16 تا 18 کیلو می باشد. بعد…

سبد خرید

تماس با ایران میتز