گوسفند ماده
نمایش

نمایش 25–36 از 62 نتیجه

Sort by

فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو 190  هزار تومان کیفیت: عالی
فروش به صورت کیلویی - به ازای هر کیلو  200 هزار تومان کیفیت: ممتاز
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن راسته بین 2  تا 3 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن گرد ران بین 3 تا 5 کیلو می باشد. بعد…
فروش به صورت عددی - به ازای هر کیلو  هزار تومان وزن گرد ران بین 3 تا 5 کیلو می باشد. بعد…

سبد خرید

تماس با ایران میتز