50%
نمایش

نمایش دادن همه 4 نتیجه

Sort by

گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گاوی - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گاوی - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو 120…
گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…

سبد خرید

تماس با ایران میتز