80%
نمایش

نمایش دادن همه 4 نتیجه

Sort by

گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی و 80% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو …
گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی – 80% گاوی – تازه و غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی – 80% گوساله – تازه و غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی - 80% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…

سبد خرید

تماس با ایران میتز