95%
نمایش

نمایش دادن همه 4 نتیجه

Sort by

گوشت چرخ کرده 5% گوسفندی - 95% گاوی - تازه و غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی - به ازای هر کیلو…
گوشت چرخ کرده 5% درصد گوسفندی - 95% گاوی - غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی – به ازای هر کیلو 135…
گوشت چرخ کرده 5% درصد گوسفندی و 95% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
گوشت چرخ کرده 5% درصد گوسفندی و 95% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…

سبد خرید

تماس با ایران میتز