گوسفند
نمایش

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

Sort by

 • 100%

  100% (4)

 • 50%

  50% (4)

 • 20%

  20% (4)

 • 5%

  5% (4)

 • گوشت چرخ کرده 5% گوسفندی - 95% گاوی - تازه و غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی - به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 5% درصد گوسفندی - 95% گاوی - غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی – به ازای هر کیلو 135…
  گوشت چرخ کرده 5% درصد گوسفندی و 95% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 5% درصد گوسفندی و 95% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی و 80% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو …
  گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی – 80% گاوی – تازه و غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی – 80% گوساله – تازه و غیرمنجمد. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 20% درصد گوسفندی - 80% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گاوی - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گاوی - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو 120…
  گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…
  گوشت چرخ کرده 50% درصد گوسفندی - 50% گوساله - غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو…

  سبد خرید

  تماس با ایران میتز