100%
نمایش

نمایش دادن همه 4 نتیجه

Sort by

گوشت چرخ کرده 100% گوسفندی غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو 95 هزار تومان کیفیت: نبستا…
گوشت چرخ کرده 100% گوسفندی غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو 115 هزار تومان کیفیت: درجه…
گوشت چرخ کرده 100% گوسفندی غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو 120 هزار تومان کیفیت: درجه 1…
  گوشت چرخ کرده 100% گوسفندی غیرمنجمد و تازه. بسته 2 کیلویی به ازای هر کیلو 105 هزار تومان. کیفیت:…

سبد خرید

تماس با ایران میتز