Showing all 2 results

ماهی بیگ هد(آزاد جنوب)

جهت اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید

توجه:ماهی ها به صورت ماهی کامل و کیلویی عرضه میگردد.

محصولات موجود پس از پاک شدن ممکن است دارای مقداری کسری یا اضافه وزن باشند که در این صورت پس از وزن کشی نهایی به اطلاع خواهد رسید

ماهی بیگ هد در حقیقت دارای گوشت لذیذی است که مورد پسند ذائقه های مختلف می باشد و به صورت کبابی، آب پز و سرخ شده مورد استفاده قرار می گیرد.

ماهی کپور

جهت اطلاع از قیمت ها لطفا تماس بگیرید

توجه:ماهی ها به صورت ماهی کامل و کیلویی عرضه میگردد.

محصولات موجود پس از پاک شدن ممکن است دارای مقداری کسری یا اضافه وزن باشند که در این صورت پس از وزن کشی نهایی به اطلاع خواهد رسید

یکی از ماهیان گرمابی پرطرفدار و شناخته شده، ماهی کپور می باشد.